Nøkkelkort regler!

Nøkkelkortet er personlig og kan ikke overdras eller benyttes av andre. Stikkprøver vil forekomme. Overtredelse vil medføre et gebyr på kr 3000,- pr person for alle involverte parter også de som slipper inn ikke medlemmer!

 

skjermbilde-2016-10-07-kl-12-50-19